Klinická psychologie a dopravní psychologie, Plzeň - PhDr. Wittnerová
 • (Přeskočit navigaci)
 • Hlavní stránka
 • Psychologické služby
 • Více o ordinaci
 • Odkazy
 • Klinická psychologie
 • Dopravní psychologie
 • Forenzní psychologie
 • Pedagogická psychologie

 • Ordinace klinické a dopravní psychologie - PhDr. Wittnerová, Plzeň

  Klinická psychologie a dopravní psychologie - odkazy:

  AKP ČR - v novém okně

  Asociace klinických psychologů ČR (AKP ČR)

  http://www.akpcr.cz/

  "Asociace klinických psychologů České republiky je občanským profesním sdružením, které hájí zájmy klinických psychologů v ČR.
  Zastupuje je při jednáních s ministerstvem zdravotnictví, při dohodovacích řízeních s pojišťovnami, při výběrových řízeních apod. Dohlíží také na průběžné vzdělávání svých členů, zabývá se etickými problémy souvisejícími s výkonem profese, vytváří koncepci oboru."

  http://psycholog.coolnet.cz/Hypnoterapeute/Adresar_hypnoterapeutu_CR.pdf

  Adresář hypnoterapeutů v české republice s osvědčením sekce pro hypnózu České psychoterapeutické nebo Psychiatrické společnosti (formát pdf, PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.)

  ADP - v novém okně

  Asociace dopravních psychologů České republiky (ADP ČR)

  http://www.upacr.cz/index.php?lng=cs&kap=trafic

  "Asociace dopravních psychologů České republiky (ADP ČR) byla založena a zaregistrována v roce 1990 jako profesní sdružení odborníků - dopravních psychologů - působících řadu let při dopravních podnicích ČSAD, DP, KDS, na armádních pracovištích nebo ve výzkumu v České a Slovenské republice.
  Posláním Asociace dopravních psychologů je sdružovat kvalifikované dopravní psychology, kteří se profesionálně zabývají vyšetřováním a posuzováním psychické způsobilosti k výkonu činnosti řízení motorových vozidel."
  Seznam členů ADP

  CMPS - v novém okně

  Českomoravská psychologická společnost (ČMPS)

  http://cmps.ecn.cz/

  "Českomoravská psychologická společnost je dobrovolné stavovské, výběrové, vědecké sdružení psychologů České republiky registrované jako občanské sdružení.
  Společnost podporuje rozvoj psychologie jako samostatné vědecké disciplíny a jako profese, usiluje o šíření odborných psychologických poznatků a svou činností přispívá ke zvyšování odborné úrovně členů a dalších zájemců o obor."

  UPA - v novém okně

  Unie psychologických asociací České republiky (UPA)

  http://www.upacr.cz/

  "Unie psychologických asociací České republiky vznikla jako zájmové sdružení právnických osob - psychologických asociací a Českomoravské psychologické společnosti v roce 1995.
  Cílem sdružení je reprezentace, obhajování zájmů a koordinace činnosti psychologů sdružených ve společnostech (asociacích) dle jednotlivých psychologických specializací, příprava vzniku psychologické komory ze zákona, a ochrana veřejnosti před škodami, které mohou v oblasti praktické aplikace psychologie způsobit nekvalifikovaní či nekompetentní jedinci nebo organizace."

  EFPA - v novém okně

  European Federation of Psychologists‘ Associations (EFPA)

  http://www.efpa.eu/

  "The European Psychologist, the English-language voice of psychology in Europe, therefore integrates across all specializations in psychology and provides a general platform for communication and co-operation among psychologists throughout Europe and worldwide." (Člen organizace - reprezentant ČR, PhDr. Martin Kořán, CSc.)


  Zákony, kterými je třeba se při současném dopravně psychologickém vyšetření řídit:

  Zákon 374/2007 Sb. - změna zákona o způsobilosti k řízení motorových vozidel

  Vyhláška 253/2007 Sb. - změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

  Vyhláška 277/2004 Sb. - o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

  Zákon 361/2000 Sb. - zákon o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)

  Zákon 247/2000 Sb. - o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel

  Zákon 48/2016 Sb. - změna zákona o silničním provozu - platnost od 20. února 2016

  Vyhláška 75/2016 Sb. - změna vyhlášky o řidičských průkazech a o registru řidičů, platná od 15.3.2016

  - NAHORU -


  ABC psychologie, s.r.o. - PhDr. Iva Wittnerová - tel: 604 413 248, e-mail: wittnerova.iva@seznam.cz

  Katalog odkazů.net